Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi'nde yer alan tapuda arsa ev ve şeftali bahçesi olarak gözüken gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 6 milyon 948 bin 585 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Samsun İl, Atakum İlçe, 1692 Ada, 12 Parsel, BÜYÜKOYUMCA Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmaz arsa vasfında olup tapuda arsa ev ve şeftali bahçesi olarak geçmektedir.Taşınmaz üzerinde tek katlı 952 m2 alanında yapı bulunmaktadır.Yapının dış cephesi duvarlarının sıvaları ve sıva üzerine boyaları yapılmıştır. Binanın pencere doğramaları alüminyum doğramadan yapılmıştır. Binanın giriş kapısı estetik alüninyum doğramadan yapılmıştır. Binanın tavanlarında stop lamba ışıkları mevcuttur. Binanın mutfak bölümünün tabanı seramik döşeme kaplı yan duvarları seramik kaplıdır.sıvalı ve boyalıdır.Gelin odası tabanı ahşap (laminat) döşeme kaplıdır. Wc'lerin taban döşemeleri seramik döşeme kaplıdır.Kapıları ahşaptır. 3.Sınıf A grubu yapı tarzındadır. Yıpranma oranı yoktur. Binanın Çevresinde otopark alanı mevcuttur. Taşınmaz belediyenin sağladığı tüm hizmetlerden faydalanmaktadır. Taşınmazın etrafı tamamen meskündür. Çok katlı konut binaları ve çok yakınında iş yerleri bulunmaktadır. taşınmaz topoğrafik olarak düz bir arsa yapısına sahiptir. Taşınmaz ana arterlere ana yollara yakın konumdadır.Kuzey cephesinde raylı sistem ve Samsun-Sinop karayolu geçmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarına iş ve alışveriş merkezlerine ticaret merkezlerine yakın konumdadır.

Kıymeti : 6.948.585,00 TL
1. Satış Günü : 03/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Eski Adliye Sarayı 9.İcra Müdürlüğü Satış Birimi Mezat Salonu 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:17/A İlkadım / Samsun 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK'nun 127.maddesi gereği İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.”
7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2598 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.